Informācija par uzņēmumu

 

Mērniecības firmā SIA “Galilejs” darbus veic sertificētas personas:

  • ģeodēziskie (tai skaitā topogrāfiskie) darbi: Juris Freimanis (sertifikāta numurs AC0004 derīgs līdz 2025. gada 20. decembrim)
  • zemes ierīcība: Juris Freimanis (sertifikāta numurs AA0059 derīgs līdz 2025. gada 6. decembrim)
  • zemes kadastrālā uzmērīšana: Egils Ozols (sertifikāta numurs AB0051 derīgs līdz 2025. gada 6. decembrim)


                                MĒRNIECĪBA

ROBEŽU UZMĒRĪŠANA
ROBEŽPLĀNU IZGATAVOŠANA
DIGITĀLĀ TOPOGRĀFIJA
BŪVJU NOSPRAUŠANA
IZPILDSHĒMU IZGATAVOŠANA
KOORDINĒTO PUNKTU NOSPRAUŠANA DABĀ
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDE
DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDE

DARBA LAIKS

darbdienās: pl.9.00-18.00;
brīvdienās: piesakoties

ADRESE

Rīgas iela 13, Ogre, LV-5001, Latvija
Tālr.: 650 44626
Mob.tālr.: 29195979
e-pasts: galilejs@galilejs.lv