Iesnieguma veidlapas


Iesniegumu paraugi, lai pieteiktu mums darbu:

(iesniegumus Jums palīdzēs aizpildīt atnākot uz biroju Rīgas ielā 13, Ogrē).

Iesniegums par:

 • topogrāfisko uzmērīšanu, topogrāfiskā plāna izgatavošanu
 • būvju nospraušanu
 • izpildshēmas izgatavošanu
 • robežpunktu nospraušanu

Iesniegums_1.doc


 • zemes ierīcības projekta izstrādi
 • detālplānojuma izstrādi
 • skice

Iesniegums_2.doc


 • zemes robežu plāns
 • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
 • zemes sitācijas plāns
 • apgrūtinājumu plāns
 • meža transformācijas plāns
 • zeme vienības daļas (nomas) robežu plāns

Iesniegums_3.doc