Robežu uzmērīšana

Zemes robežu uzmērīšana

  1. Veicam zemes gabalu (vienību) robežu uzmērīšanu,
  2. Zemes gabalu (vienību) daļu (nomas) uzmērīšanu.