Robežplāna izgatavošana

Zemes robežu plānu izgatavošana

Izgatavojam:

  • zemes robežu plānus,
  • situācijas plānus,
  • apgrūtinājumu plānus,
  • zemes vienības daļas (nomas) robežu plānus,
  • meža zemes / lauksaimniecības zemes transformācijas plānus.