Izpildshēmu izgatavošana

Izpilduzmērījumi

  1. Veicam inženierkomunikāciju uzmērīšanu:
    • elektrības,
    • sakaru kabeļu,
    • gāzes vadu,
    • kanalizācijas u.c
  2. Izgatavojam atbilstošu dokumentāciju – izpildshēmu.