Digitālā topogrāfija

Topogrāfiskā uzmērīšana

  1. Veicam virszemes un apvidus objektu uzmērīšanu,
  2. izgatavojam inženiertopogrāfiskos plānus ar pazemes komunikācijām, mērogā 1 : 500.


Digitālais plāns (*.dgn, *.dwg formātos) tiek izstrādāts LKS92 koordinātu sistēmā.