Būvju nospraušana

 

  1. Veicam ēku un būvju būvasu nospraušanu,
  2. Sagatavojam atbilstošu dokumentāciju